الگوهای مشارکتی و سرمایه گذاری

همیشه داشتن یک الگو ( Model ) موفق کاری با میزان خطر پذیری ( Risk ) کمتر و ماندگاری بیشتر جزو دغدغه‌های یک فعال در عرصه های تجاری، بازرگانی و حتی عموم مردم جامعه می‌باشد.

نکته اول- مولفه‌های اقتصاد کلان یک کشور شامل شاخص قیمت ها، تولید ناخالص ملی، میزان و سطح درآمد، بیکاری، میزان سرمایه گذاری و… همچنین مناسبات بین المللی، مولفه‌های فرهنگی، وضعیت آب و هوایی، جغرافیای سرزمینی و سیاسی، توانمندی های فردی، دانش و هوش تجاری و دست آخر قوانین و فضای کسب و کار همگی جزو عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت یک الگوی تجاری می‎‌باشند.

نکته دوم – اما واقعا “الگوی کسب و کار” یا  Business Model چیست؟ به صورت خیلی ساده و قابل درک برای مخاطب می توان گفت مفهوم الگوی کسب و کار یعنی اینکه شما چه برنامه‌ای برای کسب درآمد یا ساده تر پول در آوردن دارید. به عنوان یک مفروض باید در خاطر داشته باشیم که در عرصه بین المللی سال‌هاست دنیا از مرحله شرکت‌های چند ملیتی عبور کرده و وارد فضای شرکت‌های فراملیتی شده است. این فضای جدید که فناوری اطلاعات و ارتباطات تسهیل کننده آن و مقوله جهانی شدن پس زمینه فلسفی آن است، عنصر “مزیت رقابتی” یا Competitive Advantage برای سازمان‌ها که متشکل از خلاقیت و نو آوری، چابکی، خلق ارزش‌های آینده نگرانه برای ذینفعان ، ارتباطات بیرونی با درک شرایط خارج از سازمان، رهبری سطح بالا و توسعه سرمایه های انسانی می‌باشد یک مولفه غیر قابل اغماض در حیات و رشد یک شرکت و یا سازمان می‌باشد.

به عبارت ساده تر از تجمیع نکات ذکر شده در بالا میتوان نتیجه گرفت مزیت رقابتی با عناصر ماهوی آن در کنار شاخص هایی که در ابتدا ذکر شد مانند شاخص رشد قیمت ها ، رشد اقتصادی ، دانش و هوش تجاری
و … همگی جزو مفروضات حل معادله الگوی کسب و کار شما هستند که بعضی از آن ذاتی و غیر قابل تغییر، بعضی دیگر اکتسابی و بعضی دیگر هم میتوانند عنصر پیشرفت و یا معضلی برای شکست شما باشند.

به طور معمول و در کتب و یا مجامعی که بر روی الگوهای کسب و کار فعالیت میکنند بیش از 50 عنوان مختلف از مدل‌های کسب و کار بیان میشود اما حقیقت ماجرا آن است که هر فرد یا سازمانی می‌تواند برای خود الگوی بومی از موفقیت داشته و آن را توسعه داده و یا حتی با ذینعان خود به اشتراک بگذارد.

دفتر طرح و برنامه و بودجه در موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در همین راستا مدل های موفقی از الگوهای تجاری را برای ذینفعان خود طراحی کرده است که هم میتواند آن را برای استفاده مشتریان خود با رویکرد تجاری به اشتراک گذاشته و هم میتواند به عنوان یک مشاور امین و متخصص شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نماید.