ارزش‌های مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

ارزش‌ها اکتشافی هستند و از باور‌های ما نشأت می‌گیرند، نه از محیط بیرون.

ارزش‌های یک سازمان جزو سه عنصر ارکان جهت ساز یک سازمان  به حساب آمده و در موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی جزو لاینفک از ماهیت کاری ما محسوب می‌شوند و جزو یکی از مهمترین خواسته‌هایمان هستند.

این ارزش ها با دو ویژگی بنیادی یعنی عدم محدودیت در ظرف زمانی و عدم محدودیت در موقعیت مکانی در حقیقت «اهداف غایی» موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی  هستند. درواقع ارزش‌ها همه‌ی آن چیز‌هایی هستند که برای ما واقعاً اهمیت دارند و پیشران تصمیم‌ها و اقدام‌های ما می‌باشند.

ارزش‌های مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

·         پايبندي و تعهد كليه پرسنل به حفظ و حراست از اموال و منافع موقوفه و بهره وري از منابع توليد

·         پايبندي به سلامت اداری در قراردادهاي بازرگانی

·         رعايت اصول بهداشت حرفه اي ، توليد محصولات سالم و حفظ محیط زیست

·         رعايت اصول مشتري مداري و  حفظ صداقت کاری

 

این ارزش‌ها همان اصول و باورهایی است که الگوهای رفتاری ما را تعیین می‌کنند. فرهنگ سازمانی، مهم‌ترین عامل برای دستیابی به موفقیت پایدار محسوب شده و محور همه طرح‌ها، برنامه‌ها و استراتژي‌های سازماني است.  با محافظت از ارزش‌های مشترک سازمانی و مدیریت بر قلب‌ها، با اطمینان خاطر تفویض اختیار کرده و اعتماد می‌کنیم به این ترتیب هزینه‌ی کنترل‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

مأموریت مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

مأموریت یا رسالت ما علّت وجودي مؤسسه بوده و نقشی است که مؤسسه در قبال ذینفعان، بر عهده گرفته تا با ایفای آن و ارائۀ خدمات مورد نظر، نیازهای ذینفعان را برآورده سازد.

مأموريت مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

تولید محصولات با کیفیت دامی توسط سرمایه انسانی شایسته و با صلاحیت در محیطی مناسب  و بهداشتی و با استفاده از تکنولوژی های به روز صنعت دامپروری و تمرکز بر روابط اثر بخش در کل زنجیره ارزش

 

ما مصمم هستیم با این مأموریت و در بستر ارزش‌های مؤسسه در راه تحقق چشم انداز قدم برداریم. در این مسیر ناگزیر به فتح قله‌هایی هستیم که در اهداف کلان ترسیم نموده‌ایم.