زندگی در موسسه دامپروری

ما در این شرکت خود را بهترین نمی‌دانیم اما تلاش میکنیم همیشه بهترین باشیم پس رویکرد خود را منطبق با سازمان های یادگیرنده تنظیم کرده ایم. اینجا همه کارکنان با هم و در کنارهم برای یک هدف زندگی می‌کنند. نترسیدن از کارهای بزرگ و داشتن امید به فردایی بهتر روحیه کارکنان اینجاست. اولویت های خود را خواست ذینفعانمان قرار میدهیم و پیش بینی نیازهای آینده آن ها را راهبرد سازمانی خود تعریف کرده ایم. ما به واسطه سن خود اعتقاد به نیروی جوانی داشته و تخصص داشتن محض را لازمه پیشرفت نمی دانیم. کشف استعدادهای جوان و توسعه و پیشرفت سرمایه های انسانی فرهنگ ماست. اینجا، ما شدن را آموخته و آزموده ایم و میدانیم در کنار شما بودن مغتنم ترین فرصت هاست. پس با ما همراه باشید . . .

یکی از جذابیت های
کارکردن در اینجا برای
من همیشه اینه که
نگاه دوستان من در
کنار فعالیت های
تجاری، نگاه به سفره
مردمیه که شاید
خالی باشه
برای همین به هم قول
دادیم کنارشون بایستیم

ما به معنای واقعی
کلمه محلی برای
پیوند صنعت و دانشگاه
هستیم . تحقیق و 
توسعه در این موسسه
یک حوزه فانتزی 
نیست . تحقیق و توسعه
با نگاه به آینده هویت
ماست

وقتی جایی باشی که
به نظراتت گوش میدن
و این فرصت رو برات 
فراهم می‌کنن که 
بتونی ایده‌هات رو
اجرایی کنی و در
این مسیر کمکت 
می‌کنن تو در اونجا 
کار نمیکنی بلکه در
حقیقت زندگی میکنی

خیلی زیباست جایی
کارکنی که مثل یک
لوکوموتیو در یک قطار 
پیشروء یک صنعت
باشی . ما اینجا 
درسته که بواسطه 
دانش و توانایی هامون
جلوتر از بخش خصوصی
هستیم اما رقیب
اونها نیستیم در
حقیقت پشتیبان اونهاییم.
داشتن گله پشتیان 
اصلاح نژادی دام سبک
اینرو ثابت کرده .

مدیریت موفق در
زنجیره تامین یعنی
شما همیشه بهترین
کیفیت هارو با
مناسب ترین قیمت و
در کمترین زمان ممکن
برای ذینفعان درونی
و بیرونی کسب و کارت
آماده کنی و در
اختیارشون قرار بدی
و ما اینگونه هستیم