مسئولیت اجتماعی

ما چه میکنیم

یکی از عناصر ذاتی در مفهوم توسعه پایدار حوزه مسئولیت اجتماعی می‌باشد که مفوم آن یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی که شرکت بایستی در حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد.
فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی به معنای واقعی نه برای مال اندوزی و تجمیع ثروت بلکه به منظور:

همچنین فعالیت های اجتماعی از قبیل کمک مستقیم به محرومین صورت میگیرد که همگی آن ها عام المنفعه می‌باشد لکن در سال های اخیر بعد مسئولیت های اجتماعی علی الخصوص با محوریت محرومیت زدایی از نقاط مستعد از طریق کمک های مستقیم و غیر مستقیم پر رنگ تر شده است.
از این رو موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی با همکاری بنیاد کرامت آستان جزو شرکت‌های پیشرو در سازمان اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی است که رویکرد ما جهت نیل به وظایف خود در این بخش با توجه به تاکیدات دینی و سنت نبوی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کم تر برخوردار و مستضعف می باشد.
به طور دقیق‌تر هدف از پروژه های انجام شده و یا در دست اقدام رفع فقر و محرومیت همچنین ایجاد رونق در زندگی جامعه هدف و بالابردن ضریب امنیت غذایی مردم در کالای اساسی گوشت قرمز با فعال کردن بخش مردمی اقتصاد می باشد.

چرا دام سبک

تمام پروژه هایی که موسسه در این حوزه انجام داده و می‌دهد با عاملیت در بخش دام سبک می باشد. علت این امر شامل دلایل زیر است:

ما در این پروژه ها در یک بازه زمانی 3ساله با در اختیار قراردادن گوسفندهای بومی اصلاح نژاد شده با قابلبت چندقلوزایی و حمایت های فنی و پشتیبانی از دامدار سبب تثبیت واحدهای دامپروری بومی در مناطق هدف می‌شویم.