اصلاح نژاد دام چیست و تفاوت آن با موجود تراریخته در چه می باشد

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی موجودات تراریخته به گیاهان، جانواران یا موجودات میکروسکوپی گفته میشود که ترکیب ژنتکی آن ها یا DNA به طریقی تغییر یافته که در طبیعت از راه جفت گیری یا نوترکیبی اتفاق نمی افتد و یا به عبارت دیگر ژنتیک آن ها دست کاری شده باشد. در حقیقت با مهندسی ژنیتک یک خصوصیت ویژه را در محصول از طریق مصنوعی و آزمایشگاهی ایجاد و یا از آن حذف میکنید که به هیچ عنوان در طبیعت نتواند رخ دهد اما در اصلاح نژاد دام شما دام هایی را که دارای صفات خاص مورد نظر شما هستند مانند خصوصیات ظاهری، وزن گیری و … را از میان گله های دارای ظرفیت ژنتیکی بالاتر انتخاب و به عنوان والدین نسل های بعد انتخاب میکنید و این روند را تا زمان تثبیت کامل ژن مورد نظرتان مانند ژن دوقولوزایی در نسل های واسط ادامه میدهید پس میتوان گفت اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبیت ژن های موثر در تولید اقتصادی دام می باشد.

گله الیت

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی گله ممتاز ژنتیکی دام سنگین – گاو نژاد هلشتاین در راستای رسیدن به شاخص...

کیت های تشخیصی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی کیت های تشخیصی در صنعت دامپروری حوزه بهداشت و درمان جزو فرآیندهای اصلی است...

شیر IMFG

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی Infant Milk Formula امروزه خواص شیر مادر بر کسی پوشیده نیست و شیر مادر...

محمد حسین امینیان

متخصص امور تغذیه دام

تلفن تماس : 09301700000

رایانامه : example@gmail.com