مشارکت در زنجیره تامین

مشارکت در زنجیره تأمین مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی شامل طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات می باشد. در این راستا ما با آغوش باز از کلیه پیشنهاد‌های افراد حقیقی و شرکت‌های فعال ، خوشنام و دارای توانمندی برای متنوع کردن سبد همکاری های خود استقبال می‌کنیم.

جهت ایجاد فرصت های همکاری لطفا وارد پنل کاربری خود شوید