واحد تخصصی پرورش دام سبک اصلاح نژادی

0 راس
تعداد کل گله
0 دز
میزان تولید اسپرم فرش و منجمد
0 راس
تعداد میش اصلاح نژادی
0 راس
تعداد قوچ اصلاح نژادی

فعالیت واحد دام سبک به منظور اصلاح نژاد دامهای بومی وتثبیت ژن چندقلوزایی در آنها از اسفند ماه سال 1397 با خرید تعداد 72 راس میش و تعداد 6 راس قوچ هموزیگوت و 3 راس قوچ هتروزیگوت از شرکت فردوس زنجان آغاز گردیده است.در حقیقت این واحد به دو منظور اول ایجاد گله پشتیبان جهت استفاده در پروژه های مسئولیت اجتماعی و دوم جهت تشکیل گله مادر با تامین اعتبار از معاونت محرومیت زدایی و دستور مدیرعامل وقت موسسه نسبت به خرید دامهای ماده مولد و غیرمولد اقدام گردید و تا پایان سال 98 حدود 2000 راس دام طی چند مرحله خریداری و تحویل واحد پشتیبان دام سبک گردید . همزمان با خرید و استقرار دامها و نیروهای مورد نیاز عملیات عمرانی واحد دام سبک نیز صورت پذیرفت و در آبان ماه 1398 این واحد رسما توسط قائم مقام محترم آستان قدس به بهره برداری رسید .

در حال حاضر واحد دام سبک دارای بیش از 3200 راس دام مولد و غیرمولد بوده که به منظور حفظ تراکم، تفکیک بر اساس وضعیت تولید مثلی و استفاده حداکثر از اراضی کشاورزی و مرتعی در 3 سایت مجزا در حال فعالیت می باشد. که از تعداد فوق الذکر حدود 1500 راس مولد بوده و پیش بینی می گردد تا پایان سال تعداد دامهای مولد به بیش از 2000 راس افزایش پیدا کند. همچنین در حال حاضر تعداد حدود 600 راس دام اصلاح نژادی حاوی ژن چند قلوزایی وجود داشته که با استمرار زایمان ها و اخذ نتایج آزمایشگاهی تعیین ژنوتیپ ، این تعداد تا پایان سال به حدود 1000 راس افزایش می یابد.

• بهبود شاخص های افزایش وزن روزانه بره های شیری و پرواری و مدت زمان دوره شیرخوارگی و پرواربندی
• بهبود شاخص های تولید مثلی شامل AFS،DFS،LI، درصد چندقلوزایی،ضریب بره زایی،نرخ آبستنی
• بهبود شاخص های حذف و تلفات،سقط جنین،مرده زایی
• بهبود شاخص های مربوط به وزن تولد،وزن قطع شیر،وزن بره های ماده در 8 ماهگی و …
• بهبود شاخص های بهداشتی، پیشگیری از شیوع بیماریهای مسری و بهبود وضعیت سلامتی دامها

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی این آمادگی را دارد در امور زیر در خدمت دامداران عزیز باشد

  • فروش دانش فنی و ارائه خدمات مدیریت تولید و پرورش
  • فرآیندهای ادیتوری
  • فروش فرآورده های ژنتیکی شامل اسپرم قوچهای هموزیگوت بصورت تازه یا منجمد