واحد تخصصی پرورش گله الگویی شترداری نوین سرخس

اهداف برنامه ریزی شده در افق 2 ساله

0 تن
میزان تولید شیر شتر
0 تن
میزان تولید گوشت شتر
0 نفر
تولید بچه شتر شیری درحال اصلاح نژاد
0 نفر
بچه شتر گوشتی درحال اصلاح نژاد

شهرستان سرخس، با پهنه‌ای بیش از ۵ هزار کیلومتر مربع، در شمال خاوری استان خراسان رضوی در منتهی الیه شمال شرقی ایران و در کنار مرز جمهوری ترکمنستان با فاصله ای ۱۸۰ کیلومتری از شرق مشهد قرار دارد.

مجتمع گاوداری سرخس در سال 1379 توسط شرکت کشت و صنعت سرخس با ظرفیت 500 راس گاو شیری نژاد هلشتاین ساخته و به بهره برداری رسید که در سال 1390 و به منظور مدیریت متمرکز تحت پوشش موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی قرار گرفت پس از آن بود که باتوجه به کارشناسی های انجام پذیرفته و نظر به شرایط اقلیمی گرم منطقه و دور بودن از مراکز خرید شیر، این مجتمع تغییر کاربری داده و با انتقال 1000راس گوساله نر تبدیل به واحد پرواربندی شد .

همچنین طبق برنامه ریزی های صورت پذیرفته واحد سرخس به محل تشکیل اولین گله الگویی نوین شترداری شرق کشور تبدیل خواهد شد. درحال حاضر کار خرید شتر در این مجتع برای تشکیل گله اولیه شروع شده است.

آدرس : سرخس کیلومتر 5 جاده جنگل مجتمع دامپروری سرخس
کد پستی : 9389151139