مسئولیت اجتماعی

پروژه محرومیت زدایی زاوین – استان خراسان رضوی

سال 0
زمان شروع طرح ( پروژه به اتمام رسیده است )
0 خانوار
ظرفیت اجرای طرح
0 میلیون ریال
میزان هزینه انجام شده

موقعیت شهرستان

دهستان زاوین از توابع بخش زاوین شهرستان کلات در شمال شهر مقدس مشهد به مرکزیت شهرزو قرار دارد جمعیت این دهستان طبق آخرین سرشماری 8408 نفر بوده است علی‌رقم برخورداری از منابع طبیعی نسبتا مناسب با کمال تاسف این دهستان جزو مناطق بسیار آسیب پذیر به لحاظ اجتماعی و دارای سطح درآمد اندک از منظر اقتصادی می‌باشد. بنابر مسئولیت اجتماعی آستان قدس رضوی این منطقه که در سالیان گذشته به علت معضل بیکاری و عدم توجه مسئولین مربوطه دچار مشکل مهاجرت از روستا به شهر مشهد بوده است ، جزو مناطق هدف برای اجرای پروژه اشتغال پایدار قرار گرفت .

خدمات ارائه شده در این طرح

اهم دستاوردها در این پروژه

ضریب بره‌گیری: افزایش 100 درصدی در مقایسه با سایر دامداران سنتی و رسیدن به عدد 1/4 بره در سال به ازای هر رأس میش

فاصله زایش: کاهش 25 درصدی فاصله زایش در مقایسه با سایر دامداران سنتی و رسیدن از 365 روز به عدد 270 روز

چند قلوزایی: افزایش 4 برابری چندقلوزایی در مقایسه با سایر دامداران سنتی و رسیدن از 4% چندقلوزایی به 17% در نژاد بومی استفاده شده

افزایش وزن روزانه: افزایش 40 درصدی وزن‌گیری بره در مقایسه با سایر دامداران سنتی و رسیدن از 220 گرم در هر روز به 310 گرم