پیشنهاد و ارسال قیمت محصولات و خدمات

موسسه دامپروی صنعتی قدس رضوی از طریق این وبسایت قابلیت پیشنهاد قیمت محصولات و خدمات تامین کنندگان خود را برای مدیریت هرچه بهتره زنجیره ذینفعان فراهم نموده است. شما می‌توانید با ثبت نام در پنل کاربری از این امکان استفاده کرده و به صورت 24×7 پیشنهاد قیمت محصولات و خدمات خود را ارسال کرده و در در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی نمایید.