کیت های تشخیصی

در صنعت دامپروری حوزه بهداشت و درمان جزو فرآیندهای اصلی است که در این بخش و از نگاه متخصصان دامپزشکی تشخیص به موقع و درست یک بیماری نخستین قدم برای تجویز دارو و سپس تکمیل مراحل درمان می باشد فلذا وجود تجهیزات و وسائل تشخیص بیماری از موارد ضروری جهت شناسایی به هنگام بیماری های دامی خواهد بود.

بطورکلی بیماری های دامی در سه بخش عمده طبقه بندی می شوند:

  1. بیماری های ویروسی مانند جنون گاوی، تورم بینی و نای یا IBR، اسهال گاوی یا BVD و …
  2. بیماری های انگلی مانند توکسو پلاسموز، تیلریوز، فاسیولوز، نروسپرا و …
  3. بیماری های میکروبی بر پایه گروهی از باکتری ها مانند بروسلوز، استاف، استرپتوکوک ها و …
قبل
بعد

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی برای اولین بار در ایران و با همکاری پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد ساخت “کیت استاف اورئوس” را بر پایه روش پلاسمونیک در دستور کار خود قرارداده است.

استافیلوکوک اورئوس Staphylococcus aureus، کوکسی گرم مثبت و بی‌هوازی اختیاری است که مهم‌ترین گونه در جنس استافیلوکوک  محسوب می‌شود.

استافیلوکوک اورئوس، گستره وسیعی از عفونت‌ها از عفونت‌های ساده پوستی (مانند جوشدانه، کورک، کفگیرک، گل مژه و آبسه) گرفته تا بیماری‌های تهدیدکننده زندگی (مانند پنومونی، مننژیت، استئومیلیت، اندوکاردیت، سندرم شوک سمی و سپتی سمی) را ایجاد می‌نماید. استافیلوکوک اورئوس به عنوان یکی از ۵ عامل شایع ایجادکننده عفونت‌های بیمارستانی به ویژه عفونت‌های زخم پس از جراحی است.  شیر نیز بعنوان یک ماده غذایی مهم در سلامت انسانها براحتی با این باکتری آلوده شده که عوارض آن دردام و انسان بوضوح دیده می شود.

مراحل اولیه این پروژه شامل: سنتز نانوذرات، طراحی و سنتز آپتامر و تایید قابلیت کاربری در شرایط بدون مزاحمت ( آب دیونیزه ) می باشد. مطالعات مربوط به پیشینه پژوهش در مورد روش های آپتامری سنجش استاف اورئوس انجام و بر آن مبنا طراحی و سفارش سنتز آپتامر اختصاصی باکتری با استفاده از روش  whole-cell SELEX با اندکی اصلاحات بمنظور بهره وری بیشتر صورت گرفته و تجهیزات و مواد مورد نیاز برای ادامه آزمایشات تهیه گردیده است.

شایان ذکر است در حال حاضر تشخیص این بیماری با روش کشت میکروبی و در بازه 72ساعت صورت میپذیرد اما با تولید نهایی این کیت برای اولین بار در کشور مدت زمان تشخیص این باکتری به کمتر از 30 دقیقه خواهد رسید ان‌شالله.