گله الگویی شترداری نوین واحد سرخس

مقدمه

شتر حیوانی است نیرومند و تنومند با توان بالا از خانواده شتران، شبه نشخوارکننده و با دست و گردنی دراز، بر پشت خود یک ویا دو کوهان دارد که ساختارش از پیه و چربی است که در دین اسلام گوشت او حلال می‌باشد.
شتر حیوان كم توقعی است كه از هر نوع گیاهی كه به مذاق دیگر علف‌خواران خوش نمی آید تغذیه می كند و باعث تخریب مراتع نمی شوند، چرا كه دائم در حال حركت است به همین دلیل باعث آسیب رسانی به علفزارها و مراتع نمی شود. زمین های مرتعی ایران به وسعت 90 میلیون هكتار، 9.3 درصد در وضعیت خوب، 37 درصد در وضعیت متوسط و 43 درصد در وضعیت فقیر قرار دارد جالب است بدانیم شتر در بخش های فقیر مرتعی چَرا می كند.
صنعت شترداری در منطقه های بیابانی كشور، ظرفیتی ویژه به منظور تولید و صادرات محصولات لبنی با ارزش افزوده بسیار بالاست، ایران با داشتن مناطق خشك و نیمه خشك فراوان در صورت پرداختن به آن، می تواند رونق اقتصادی در این منطقه ها و اشتغال برای ساكنان ایجاد كند.
آمارهای وزارت جهاد كشاورزی ایران نیز نشان می دهد بیش از 170 هزار نفر شتر در ایران پرورش داده می شود و در این میان استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین تعداد شتر بوده و خراسان جنوبی، یزد و هرمزگان در رتبه های بعد قرار می گیرند.
با وجود اینكه خشكسالی های گذشته حدود 10 درصد از جمعیت شتر كشور را كاهش داده اما با این حال، سالانه حدود پنج هزار تُن گوشت و 18 هزار تُن شیر شتر در كشور تولید می شود.

بر اساس آمار سازمان خوار و بار و كشاورزی ملل متحد (فائو)، در سال 2015 بیش از 27 میلیون نفر شتر در دنیا شمارش شده است، كشورهای سومالی، كنیا، عربستان و سودان به ترتیب بیشترین میزان شتر را پرورش می دهند، اما قاره آفریقا به تنهایی پرورش دهنده85 درصد شترجهان است. 
سازمان خوار و بار و كشاورزی ملل متحد همچنین میزان تولید گوشت شتر را 703 هزار تُن در سال و میزان تولید شیر آن را 2.6 میلیون تُن اعلام كرده است.
به طور کلی می‌توان گفت پرورش صنعتی شتر در ایران با در نظر گرفتن بازار ارزشمند مصرف شیر و گوشت آن در کشورهای حاشیه ای جنوب خلیج فارس و با بستر سازی مناسب فرهنگی جهت مصرف داخلی، یکی از ظرفیت های مغفول دامپروری ایران محسوب می گردد. چراکه پرورش شتر به لحاظ مالی دارای ارزش افزوده ای بالا می باشد. در مناطق روستایی 3 تا 4 نفر شتر به راحتی می‌تواند بخش مهمی از نیازهای خانوار را تامین و باعث شکوفایی اقتصادی آن منطقه شود.

به طور کلی می‌توان گفت پرورش صنعتی شتر در ایران با در نظر گرفتن بازار ارزشمند مصرف شیر و گوشت آن در کشورهای حاشیه ای جنوب خلیج فارس و با بستر سازی مناسب فرهنگی جهت مصرف داخلی، یکی از ظرفیت های مغفول دامپروری ایران محسوب می گردد. چراکه پرورش شتر به لحاظ مالی دارای ارزش افزوده ای بالا می باشد. در مناطق روستایی 3 تا 4 نفر شتر به راحتی می‌تواند بخش مهمی از نیازهای خانوار را تامین و باعث شکوفایی اقتصادی آن منطقه شود.

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی نظر به مسئولیت هایی که در صنعت دامپروری کشور بر دوش خود احساس می‌کند و با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، ظرفیت های آستان قدس رضوی نیز و دانش فنی متخصصان شرق کشور همچنین با رویکردی کاملا اقتصادی در نظر دارد سهمی مهم در ایجاد و پرورش گله های صنعتی شتر با تقویت ژنتیک نژادهای بومی ایران بردارد.

نژادهای شتر در ایران

ترکمن

مهابادی

بندری

بلوچی

دشتی

کلکوئی

زاهدانی

یزدی

عربی

گله الگویی شتر داری نوین بمنظور توسعه شتر داری کشور

پروژه گله الگویی شتر داری نوین موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی بمنظور توسعه شتر داری کشور جهت داشتن گله شتری است که با ابعاد مد نظر برای اولین بار در ایران تاسیس می گردد، این گله پیشتاز تولید دانش فنی به روز جهت پیشبرد علوم مرتبط در ایران بوده و نیز، با رکورد گیری و بکار گیری تکنیک های اصلاح نژادی برای شتر های مولد با داشتن ژن های برتر و محصولات مورد نیاز و متنوع موجب ارتقاء صنعت شترداری نوین در ایران خواهد شد . علاوه بر آن قادر است بعنوان هسته مرکزی برای توسعه شترداری در کشور جهت نیل به جایگاه مناسب در منطقه ، عمل نماید. تا از این راه علاوه بر نیل به اهداف مهم یاد شده در صورت توسعه شترداری نوین موجبات اشتغالزایی وافزایش در آمد خانوار روستایی کم برخوردار و نیز تولید شیر و گوشت همچنین در دراز مدت ایجاد گله شاخص برخوردار از توده ژنتیکی برتر در کشور را فراهم آورد.

اهداف مقداری و حجمی و دستاوردهای کلی پروژه بعد از دوسال (تعیین ابعاد و دامنه پروژه)

در فاز اول در این پروژه که به مدت دو سال خواهد بود واحد سرخس به عنوان سایت تولید و پرورش انتخاب شده است که استعداد گله 220 نفر شتر نژاد بومی می‌باشد.

تولید شیر شتر بمیزان 291600 لیتر طی شش ماهه اول سال اول و بمیزان 324000لیتر طی شش ماهه دوم سال اول و میزان 340000 لیتر طی شش ماهه اول سال دوم و میزان340000لیتر طی شش ماهه دوم سال دوم

تولید گوشت شتر بمیزان 64350کیلو گرم طی شش ماهه اول سال اول و بمیزان .64350کیلو گرم طی شش ماهه دوم سال اول و میزان 64350. کیلو گرم طی شش ماهه اول سال دوم و میزان 64350کیلوگرم طی شش ماهه دوم سال دوم

تولید تعداد140 بچه شتر شیری در حال اصلاح نژاد در آخر دوره دو ساله

تولید تعداد 65 بچه شتر گوشتی در حال اصلاح نژاد در آخر دوره دو ساله

تولید تعداد 27 بچه شتر جماز در حال اصلاح نژاد در آخر دوره دو ساله

تولید تعداد 4 بچه شتر دو کوهانه در حال اصلاح نژاد در آخر دوره دو ساله