درخواست خرید و ثبت سفارش دام و فراورده‌های دامی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی درخواست خرید و ثبت سفارش دام و فراورده های دامی ثبت سفارش خرید شیر شیر ممتاز صنعتی : موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی با دارا بودن شش واحد گاو شیری و تولید روزانه حدود 150 تن شیر با کیفیت ممتاز و بار میکروبی زیر 100هزار و سلول های سوماتیک زیر […]

مشارکت در زنجیره تامین

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مشارکت در زنجیره تامین مشارکت در زنجیره تأمین مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی شامل طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات می باشد. در این راستا ما با آغوش باز از کلیه پیشنهاد‌های افراد حقیقی و شرکت‌های فعال ، خوشنام و دارای توانمندی برای متنوع کردن سبد همکاری های خود استقبال […]

پیشنهاد و ارسال قیمت محصولات و خدمات

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی پیشنهاد و ارسال قیمت محصولات و خدمات موسسه دامپروی صنعتی قدس رضوی از طریق این وبسایت قابلیت پیشنهاد قیمت محصولات و خدمات تامین کنندگان خود را برای مدیریت هرچه بهتره زنجیره ذینفعان فراهم نموده است. شما می‌توانید با ثبت نام در پنل کاربری از این امکان استفاده کرده و به […]

مزایده و مناقصه

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مزایده و مناقصه بهبود فرآیندهای کاری در جهت جلب رضایت ذینفعان همواره جزو اولویت‌های ما در موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی می‌باشد. در این راستا این قابلیت برای کلیه متقاضیان شرکت در فرآیند مزایده و مناقصه فراهم شده است که بتوانند جهت دریافت فایل های مربوطه و ارسال مستندات و […]