زندگی در موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی زندگی در موسسه دامپروری ما در این شرکت خود را بهترین نمی‌دانیم اما تلاش میکنیم همیشه بهترین باشیم پس رویکرد خود را منطبق با سازمان های یادگیرنده تنظیم کرده ایم. اینجا همه کارکنان با هم و در کنارهم برای یک هدف زندگی می‌کنند. نترسیدن از کارهای بزرگ و داشتن امید […]

تاریخچه اسفراین

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی صاحبان سهام درباره ما چشم انداز ارزش های سازمانی تاریخچه افتخارات بیانیه ماموریت فروشگاه بازرگانی مزایده ، مناقصه و استعلام زنجیره تامین فرصت های همکاری فروش محصولات شیر دام کود دامی فرآورده های ژنتیکی کسب و کار ارائه و فروش دانش فنی مدیریت تولید و پرورش ژنتیک مدیریت تغذیه مدیریت […]