پروژه محرومیت زدایی شهرستان آق قلا

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مسئولیت اجتماعی پروژه محرومیت زدایی آق قلا – استان گلستان 0 نیمه دوم سال زمان شروع طرح ( پروژه در حال اجرا می‌باشد) 0 خانوار ظرفیت اجرای طرح 0 میلیارد تومان میزان هزینه انجام شده تا انتهای آذر ماه 1399 موقیعت جغرافیایی و اجتماعی و اقتصادی شهرستان آق قلا در […]

پروژه محرومیت زدایی دهستان زاوین

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مسئولیت اجتماعی پروژه محرومیت زدایی زاوین – استان خراسان رضوی سال 0 زمان شروع طرح ( پروژه به اتمام رسیده است ) 0 خانوار ظرفیت اجرای طرح 0 میلیون ریال میزان هزینه انجام شده موقعیت شهرستان دهستان زاوین از توابع بخش زاوین شهرستان کلات در شمال شهر مقدس مشهد به […]

ما فرایند های کار را چگونه تعریف و اجرا می کنیم

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مسئولیت اجتماعی ما فرایندهای کار را چگونه تعریف و اجرا میکنیم امروزه خشکسالی های متعدد و کاهش مراتع همچنین پرورش بعضا غیر اصولی دام از توان رقابتی دامداران تا حد زیادی کاسته است که این امر خود باعث مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و شکل گرفتن مشاغل کاذب و بروز […]

اهداف و نتایج مورد انتظار ما چیست

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مسئولیت اجتماعی اهداف و نتایج مورد انتظار ما چیست ما بر آنیم تا با ارائه یک الگوی موفق در حوزه اشتغال پایدار با فعال کردن بخش مردمی اقتصاد همراه با انتقال دانش نوین صنعت دامپروری در مناطق مختلف جغرافیایی و سطوح کم درآمد اجتماعی ثابت کنیم می‌شود بوسیله توان و […]

ما چه میکنیم

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مسئولیت اجتماعی ما چه میکنیم یکی از عناصر ذاتی در مفهوم توسعه پایدار حوزه مسئولیت اجتماعی می‌باشد که مفوم آن یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی که شرکت بایستی در حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد.فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی به معنای […]