واحد های دامداری مزرعه نمونه

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی واحد های تخصصی تولید شیر ممتاز صنعتی و گاو پرواربندی مزرعه نمونه 0 تن میزان تولید شیر ممتاز صنعتی 0 تن میزان تولید کود 0 راس تعداد دام دوشا مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به وسعت 7 هزار هکتار که در سال 1344 و در کیلومتر 7 جاده مشهد سرخس […]

واحد دام سبک اصلاح نژادی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی واحد تخصصی پرورش دام سبک اصلاح نژادی 0 راس تعداد کل گله 0 دز میزان تولید اسپرم فرش و منجمد 0 راس تعداد میش اصلاح نژادی 0 راس تعداد قوچ اصلاح نژادی فعالیت واحد دام سبک به منظور اصلاح نژاد دامهای بومی وتثبیت ژن چندقلوزایی در آنها از اسفند ماه […]

واحد دامداری کنه بیست رضوی

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی واحد تخصصی پرورش دام و تولید شیر IMF Grade کنه بیست رضوی محل تشکیل اولین گله الیت دام سنگین – گاو نژاد هلشتاین در غرب آسیا 0 تن میزان تولید شیر IMFG 0 مترمکعب میزان تولید کود 0 راس تعداد دام دوشا مجتمع دامپروری کنه بیست به عنوان بزرگترین مجتمع […]

واحد دامداری تربت حیدریه

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی واحد تخصصی پرورش دام و تولید شیر ممتاز صنعتی تربت حیدریه 0 تن میزان تولید شیر ممتاز صنعتی 0 مترمکعب میزان تولید کود 0 راس تعداد دام دوشا مجتمع دامپروری رضوی وابسته به شرکت کشاورزی رضوی تربت حیدریه در سال 1385 در زمینی به مساحت 8 هکتار با هدف پرورش […]

واحد شترداری نوین سرخس

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی واحد تخصصی پرورش گله الگویی شترداری نوین سرخس اهداف برنامه ریزی شده در افق 2 ساله 0 تن میزان تولید شیر شتر 0 تن میزان تولید گوشت شتر 0 نفر تولید بچه شتر شیری درحال اصلاح نژاد 0 نفر بچه شتر گوشتی درحال اصلاح نژاد شهرستان سرخس، با پهنه‌ای بیش […]

واحد دامداری اسفراین

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی واحد تخصصی پرورش دام و تولید شیر ممتاز صنعتی اسفراین 0 تن میزان تولید شیر ممتاز صنعتی 0 متر مکعب میزان تولید کود 0 راس تعداد دام دوشا مجتمع دامپروری اسفراین واقع در استان خراسان شمالی و در فاصله 40کیلومتری جنوب غربی این شهر در مجموعه زمین های اهدایی مقام […]